De Kracht van Rt

Janske  van de Ven

Welkom 


Van harte welkom op deze website! Mijn naam is Janske van de Ven, remedial teacher met een eigen praktijk in het centrum van Tilburg


De begeleiding die ik aanbied is gericht op kinderen in het basisonderwijs, jongeren in het voortgezet onderwijs en volwassenen


Sommige kinderen/jongeren hebben behoefte aan begeleiding bij technisch lezen, begrijpend lezen, spelling of rekenen, omdat ze een leerachterstand hebben. Deze achterstand kan het gevolg zijn van dyslexie of dyscalculie


Andere kinderen/jongeren scoren hoger dan het gemiddelde of zijn hoogbegaafd en ook zij kunnen de extra aandacht en zorg gebruiken. Daarnaast zijn er kinderen die hulp nodig hebben als voorbereiding op het voortgezet onderwijs (bijvoorbeeld training die gericht is op de Cito-toets) of bij het doorlopen van het voortgezet onderwijs. Hierbij staat 'leren plannen, uitvoeren en reflecteren op het eigen handelen' centraal. 


Naast didactische ondersteuning vindt er ook ondersteuning plaats voor kinderen/jongeren met (gedragen)stoornissen of met een diagnose binnen het autismespectrum. Te denken valt aan ADHD, ADD, NLD, OCD en PDD-NOSS. Voor alle kinderen geldt dat, door middel van het opstellen van een handelingsplan, begeleiding op maat aangeboden wordt.  


Voor volwassenen wordt coaching aangeboden op het gebied van 'zelfreflectie', 'omgaan met feedback', en andere hulpvragen.


Op deze website vindt u informatie over wie ik ben, wat mijn ervaringen zijn, wat remedial teaching in het algemeen is, hoe ik te werk ga en en over de verschillende mogelijkheden die er zijn. 
011669